Initiatiefneemster: Sabine Borkes

Na 20 jaar ervaring in het Maatschappelijk Werk in Nederland en mijn hang naar nieuwe' uitdagingen' , heb ik gekozen om naar Egypte te gaan en woon ik sinds 2007  in Luxor. Ik ben gegrepen door de nood die ontstaan is na de revolutie en de terugval van het toerisme en daarmee de economische omstandigheden. Ik kon niet anders dan daarmee aan de slag te gaan. Doordat ik uiteraard nog veel contacten heb in Nederland lukte het mij om de eerste sponsors voor dit project te vinden en te enthousiasmeren. Mijn droom is om het project te laten groeien zodat we meer mensen kunnen helpen. De nood is groot hier.

 

Dit project wordt gedragen door Eid, een Egyptenaar geboren en getogen in Luxor. Hij werkt in een winkel in de Souk bij Luxor Tempel. Hij kent de Luxorse samenleving van binnenuit. Weet wie werkelijk nood hebben, en geholpen moeten worden. Doordat hij een bekende is in de samenleving van Luxor werkt automatisch de sociale controle; er wordt daardoor geen misbruik gemaakt van de hulp die geboden wordt.  De kracht is dat hij het direct contact is met de mensen, niet de Nederlanders.

 

Vanuit Nederland wordt het project ondersteunt door Diana Kors. Een aantal keren heeft zij Luxor bezocht en met eigen ogen gezien wat er speelt.  Diana houdt zich bezig met de site en facebook om zo meer sponsors te werven.

Stichting? Onlangs hebben we onderzocht of het oprichten van een stichting wenselijk en haalbaar is. Wenselijk misschien wel, het geeft het e.e.a. een officieel tintje wat misschien de schroom voor sommige mensen wat weghaalt en het makkelijker wordt om sponsors te vinden buiten de directe vrienden- en kennissenkring.  En het zou mogelijk zijn om goededoelen etiket te krijgen voor de belastingdienst waardoor giften aftrekbaar zijn. Maar er blijkt ook een behoorlijk kostenplaatje bij te horen, rond de € 450 oprichtingskosten. Op dit moment kiezen we daar niet voor. Iedere euro die binnenkomt wordt besteed aan het project en het voelt als "geld weggooien"  om het te besteden aan het oprichten van een stichting. Mocht echter blijken dat het toch belangrijk is/wordt, zullen we het heroverwegen. Heeft u daar een mening/advies over, we horen het graag, uw reactie mag naar dianakors@outlook.com